Regulamin Serwisu freebooki.net

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Definicje pojęć:
   1. AdministratorForum Media Polska Sp. z o.o. KRS Nr 0000037307
    Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS
    NIP 781-15-51-223
    REGON 631046924
   2. Materiały - wszelkie teksty, informacje, artykuły, opracowania, Komentarze, obrazy, grafiki, materiały (w tym pliki) multimedialne i programy oraz inne treści zamieszczone w formie elektronicznej przez Administratora lub Użytkownika w Serwisie.
   3. Obiekt Osadzony - Materiał w formie obiektu osadzonego w kodzie stron Serwisu przez Użytkownika (w Komentarzu). W szczególności chodzi o obrazy, grafiki, obiekty (filmy/clipy) Flash, Java i inne.
   4. Plik Hostowany - materiał w formie pliku wgranego ("uploadowanego") do Serwisu przez Użytkownika i hostowany (utrzymywany) w Serwisie.
   5. Regulamin - niniejszy dokument.
   6. Serwis - zbiór stron www zlokalizowanych pod adresem http://www.freebooki.net.
   7. Użytkownik – użytkownik Serwisu, który pobrał wybrany plik/pliki i podał odpowiednie (wymaganych w formularzu rejestracyjnym) dane za pomocą środków informatycznych dostępnych w Serwisie.
  2. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
  3. Operatorem i administratorem Serwisu jest Administrator.
  4. Serwis przeznaczony jest do :
   1. pobierania przez Użytkowników plików PDF;
  5. Treści zamieszczane w Serwisie są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu.

 

 1. KORZYSTANIE Z SERWISU
  1. Nie ma limitu dziennego pobrań darmowych materiałów
  2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Serwisu. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Serwisu w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian niniejszego regulaminu wysyłając na adres email Administratora prośbę o usunięcie danych.
  3. Korzystanie z Serwisu wymaga przeglądarki internetowej oraz włączonej obsługi języka JavaScript, plików cookies i wyskakujących okien (popup).
 2. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu, a w szczególności do korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników;
  2. Użytkownikowi zabrania się:
   1. rozpowszechniania treści, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub innych uprawnień do ich publikacji lub rozpowszechniania w Internecie;
   2. rozpowszechniania i publikacji pobranych materiałów z Serwisu;
   3. umieszczania materiałów (stron, grafik, tekstów itp.) zawierających treści sprzeczne z prawem, a w szczególności treści pornograficzne, treści o charakterze pornografii z udziałem dzieci oraz zwierząt lub z użyciem przemocy, materiałów propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów;
   4. umieszczania treści nawołujących do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub jakimkolwiek innym oraz propagujących faszyzm, nazizm oraz inne zbrodnicze ideologie;
   5. rozpowszechniania za pomocą Serwisu treści naruszających rażąco ogólnie przyjęte normy obyczajowe i społeczne jak również treści rażąco drastycznych (np. przedstawiających sceny egzekucji, ludzkie zwłoki lub inne treści);
   6. utrudniania innym Użytkownikom korzystania z Serwisu, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu w sposób, do którego elementy te nie są przystosowane;
   7. zamieszczania w Serwisie skryptów i programów wykonywalnych oraz umieszczania plików, które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn innych Użytkowników, w tym zwłaszcza skryptów powodujących sztuczne pobrania plików, sztuczne naliczanie punktów, sztuczne zliczanie transferu,
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu prosimy kierować na adres info@freebooki.net. Zgłoszenia naruszeń można też dokonywać za pomocą odpowiednich formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie.
  2. Wszelkie reklamacje mogą być przesyłane za pomocą odpowiedniego formularza kontaktowego Serwisu lub w formie pisemnej, na adres Administratora i będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania.
  3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.