Zjawisko mobbingu w szkole - rozpoznawanie i przeciwdziałanie
ABY POBRAĆ, WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ:
* Dane wymagane

** Na podany adres e-mail zostanie wysłany odnośnik do pełnej wersji darmowego e-booka.

Nasza publikacja jest próbą omówienia zjawiska mobbingu w szkole jako zakładzie pracy, z uwzględnieniem cech tego zjawiska, przyczyn, płaszczyzn, form oraz etapów jego występowania.

Tekst zawiera także wskazówki, narzędzia niezbędne do szybkiego rozpoznawania i zapobiegania mobbingowi, a także postępowania w przypadku jego zdiagnozowania. Pod pojęciem tym kryje się zjawisko psychicznej przemocy polegającej na długotrwałym nękaniu, poniżaniu i zastraszaniu wybranej osoby przez współpracowników lub przełożonego, choć – jak autor wykaże w tym artykule – płaszczyzny mobbingu mogą dotyczyć różnych relacji, nie tylko opartych na zwierzchnictwie.

Zadbaj o swoich uczniów i reaguj w porę! W naszej publikacji znajdziesz jeszcze:
 

  • Co to jest mobbing?
  • Przyczyny występowania mobbingu
  • Metody stosowane przez mobberów
  • Płaszczyzny występowania mobbingu
  • Fazy mobbingu
  • Następstwa mobbingu
  • Odpowiedzialność pracodawcy i przeciwdziałanie mobbingowi