Zainteresowanie światem innych kultur
ABY POBRAĆ, WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ:
* Dane wymagane

** Na podany adres e-mail zostanie wysłany odnośnik do pełnej wersji darmowego e-booka.

W zapoznawaniu dzieci w wieku przedszkolnym ze światem innych kultur, ich aktywność, zainteresowania oraz ciekawość poznawcza powinny decydować o tym, które treści, o jakim stopniu ogólności i w jakiej kolejności zostaną im przedstawione.

Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało wzrost zainteresowania tematyką europejską. Nie oparli się temu również nauczyciele wychowania przedszkolnego. Jednak treści, które wybierali, przedstawiały Europę w sposób dość jednostronny, głównie była to prezentacja krajów członkowskich Wspólnoty. Stąd mnożyły się propozycje typu: "Dzień włoski", "Dzień irlandzki" itd. Poświęcenie wybranemu krajowi tylko jednego dnia powoduje z jednej strony skomasowanie treści, z drugiej wyrywanie ich z kontekstu kulturowego.

W efekcie, zamiast "osadzenia" nowych treści tak w czasie, jak i w przestrzeni oraz powiązania ich z dotychczasową wiedzą dzieci – przez odniesienia do historii, tradycji czy obrzędowości – starano się jedynie uwypuklić charakterystyczne dla danej narodowości „odmienności”, by zawrzeć je w postaci kilku minizajęć możliwych do realizacji tego samego dnia. Wycinkowe treści, najczęściej w postaci „ciekawostek”, wyjętych z szerszego kontekstu, nie powiązane z dotychczasowym doświadczeniem dzieci, powodowały raczej powstawanie nierzeczywistego obrazu, niż wzbogacenie wiedzy o danym kraju i jego kulturze, powielając zakorzenione od lat stereotypy, np. Szkoci to mężczyźni, którzy chodzą w spódniczkach w kratkę.