Zabawy i ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny
ABY POBRAĆ, WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ:
* Dane wymagane

** Na podany adres e-mail zostanie wysłany odnośnik do pełnej wersji darmowego e-booka.

Stymulowanie form komunikacji


Zabawy i ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny są nieodłącznym elementem kształtowania gotowości dziecka do nauki czytania i pisania. Ćwiczenia słuchu fonematycznego należy wplatać do różnych działań edukacyjnych, uatrakcyjniając przez to zajęcia dzieci.
Dziecko uczy się mowy przez naśladownictwo. Mowa rodzica nie powinna być monotonna, należy stosować intonację i akcent adekwatny do wypowiadanych słów.

Powinno się dostarczać dziecku prawidłowych wzorców mowy poprzez powtarzanie tego, co dziecko chciało nam przekazać. Musimy stale stymulować rozwój mowy, mając na uwadze jej różne komponenty. Słuch fonetyczny jest ważnym jej elementem, który należy stymulować.

Spójrz na nasze propozycje dotyczące zabaw i ćwiczeń, które pomoga Ci wpłynąć na rozwój fonematyczny!