Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego - cykl lekcji poświęconych analizie opowiadania
ABY POBRAĆ, WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ:
* Dane wymagane

** Na podany adres e-mail zostanie wysłany odnośnik do pełnej wersji darmowego e-booka.

Cel ogólny: Doskonalenie sprawności analizy i interpretacji tekstów kultury. Wykorzystanie poznanych pojęć w refleksji o literaturze i wartościach.


Cele szczegółowe

Uczeń:

 • opisuje odczucia, jakie budzi w nim opowiadanie A. Sapkowskiego;
 • definiuje znaczenie wyrazu wiedźmin;
 • wyszukuje w treści utworu informacje na temat tytułowego bohatera;
 • odnajduje w opowiadaniu nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych;
 • charakteryzuje głównego bohatera;
 • porządkuje zgromadzone informacje i przedstawia je w formie graficznej na plakacie.

Kształcone umiejętności:

 • komunikacja na poziomie grupy i klasy
 • rozumienie, wykorzystywanie i refleksyjne przetwarzanie czytanych tekstów kultury

Metody, techniki i formy pracy:

 • podająca – wykład informacyjny
 • mapa mentalna w formie plakatu (klasyfikacja według Buzana)
 • praca w grupach

Środki dydaktyczne:

 • karty pracy dla grup (zadania 1–4)
 • tekst opowiadania Wiedśmin A. Sapkowskiego
 • duże arkusze papieru i kolorowe mazaki dla każdej grupy
 • Czas trwania zajęć: 90 minut