Umowy cywilnoprawne w szkole
ABY POBRAĆ, WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ:
* Dane wymagane

** Na podany adres e-mail zostanie wysłany odnośnik do pełnej wersji darmowego e-booka.

W ostatnich latach coraz częściej pracownicy zatrudniani są na podstawie umów cywilnoprawnych, najczęściej umów-zlecenia. Robią tak przedsiębiorcy, ale również szkoły, zwłaszcza w przypadku zatrudniania nauczycieli do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych.

Umowa cywilnoprawna jest korzystniejsza dla pracodawcy z uwagi na brak obowiązku udzielania urlopów wypoczynkowych, wypłaty wynagrodzenia za okres choroby, uwzględnienia co najmniej minimalnego wynagrodzenia itd.

Przy zawieraniu umowy cywilnoprawnej trzeba jednak zwrócić uwagę na wiele elementów, które mogą świadczyć o tym, że zawierając stosunek cywilnoprawny, w rzeczywistości zatrudniliśmy pracownika.

W publikacji znajdziesz:

1. Wstęp
2. Co to jest umowa-zlecenie
3. Strony umowy-zlecenia
4. Treść umowy-zlecenia
5. Wynagrodzenie z umowy-zlecenia i jej oskładkowanie
6. Wypowiedzenie umowy-zlecenia
7. Co to jest umowa o dzieło
8. Strony umowy o dzieło
9. Treść umowy o dzieło
10. Wynagrodzenie z umowy o dzieło
11. Odstąpienie od umowy o dzieło
12. Wygaśnięcie umowy o dzieło
Załącznik. Umowa o dzieło na wykonanie prac malarskich


Opis wszystkich umów, wraz z omówieniem w Umowy cywilnoprawne w szkole.