Trauma zerwanych więzi - dysocjacja a samookaleczenia
ABY POBRAĆ, WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ:
* Dane wymagane

** Na podany adres e-mail zostanie wysłany odnośnik do pełnej wersji darmowego e-booka.

O artykule:

W poprzednim numerze „Psychologii w Praktyce” opisywałam znaczenie i rolę pracy z regulacją lęku w terapii ISTDP. W tym artykule:

  • Przedstawię model neurobiologicznego rozumienia wpływu zerwanych więzi z ważnymi opiekunami w życiu dziecka na rozwój i funkcjonowanie mózgu w późniejszych okresach życia.
  • Przybliżę rozumienie mechanizmu dysocjacji jako konsekwencji dysfunkcji prawej półkuli mózgu (efekt wczesnego straumatyzowania w historii życia pacjenta) w rozpoznawaniu i przetwarzaniu informacji ze świata zewnętrznego oraz integrowaniu jej z informacją pochodzącą z ciała.
  • W dalszej części artykułu przedstawię moją pracę w konwencji ISTDP z samookaleczającą się pacjentką, gdzie prześledzimy wpływ ignorowania nasilonego lęku na pojawianie się dysocjacji i jednoczesnych zachowań autodestrukcyjnych. Zobaczymy destrukcyjny wpływ nieodseparowanego ego od patologicznego superego na automatyczne kontynuowanie przez pacjentkę – w ramach identyfikacji z zaniedbującymi ważnymi obiektami z jej życia – ignorowania oraz okaleczania siebie.

Zapraszamy do lektury!

Autor:

Elżbieta Brodowska – psycholog, psychoterapeutka. Absolwentka podyplomowego Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Podyplomowego Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej oraz Treningu w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Absolwentka i certyfikowana psychoterapeutka w podejściu ISTDP. Ukończyła drugą edycję szkolenia w zakresie ISTDP (Core Training) w Polsce. ISTDP uczyła się pod kierunkiem i superwizją znamieni tych nauczycieli tego podejścia: Joset te ten Have-de Labi je, Rober ta Neborsky’ego, Allana Abbasa, Keesa L. M. Cornellisena, Jona Fredericsona, Patricii Couglin Della Selva. Prowadzi prywatną praktykę: Ośrodek Psychoterapii i Psychoprof ilaktyki w Katowicach. Uczestniczy w zaawansowanym kursie ISTDP (ISTDP Advanced Core Training) w Berlinie pod kierunkiem Joset te ten Have-de Labije. Członek stowarzyszenia ISTDP-PL.

Artykuł pochodzi z czasopisma „Psychologia w Praktyce”. Więcej na temat magazynu na stronie: www.psychologiawpraktyce.pl

 

Pobierz teraz!