Spójrzmy na zimę oczami poetów
ABY POBRAĆ, WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ:
* Dane wymagane

** Na podany adres e-mail zostanie wysłany odnośnik do pełnej wersji darmowego e-booka.

Cele:

Edukacyjne:

 • kształcenie sprawności mówienia, słuchania, pisania i czytania
 • rozwijanie umiejętności odbioru utworów poetyckich
 • kształcenie umiejętności efektywnego współdziałania w grupie
 • zainteresowanie uczniów językiem jako narzędziem porozumiewania się i tworzywem literatury
 • kształtowanie postawy aktywnego odbiorcy tekstów literackich

Uczeń:

 • poznaje wiersze o zimie (Zima zimie nierówna Aleksandra Rymkiewicza i Mróz Antoniego Słonimskiego)
 • redaguje naukową i poetycką definicję zimy
 • ocenia i argumentuje
 • czyta ze zrozumieniem tekst poetycki, wyszukuje w nim informacje
 • opisuje zimę na podstawie tekstu
 • wskazuje znaczenie przenośne
 • wskazuje wyrazy dźwiękonaśladowcze, przenośnie i porównania
 • dokonuje przekładu intersemiotycznego
 • przygotowuje recytację tekstu
 • porównuje teksty
 • rozpoznaje układy rymów uzasadnia swoją opinię współpracuje w grupie

Formy pracy: indywidualna w parach w grupach Metody i techniki: rozmowa kierowana praca z tekstem redagowanie tekstu ćwiczenia praktyczne

Środki dydaktyczne:

 • karty pracy dla każdego ucznia
 • kartka z bloku rysunkowego dla każdego ucznia
 • kredki, ołówki
 • encyklopedia (tom z hasłem zima)
 • słowniki języka polskiego

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne (lub 3, jeźli klasa lubi rysować)


Uwagi:
łatwiej wytworzyć zimową atmosferę, jeźli poprosimy uczniów o ubranie się na biało z ewentualnymi niebieskimi dodatkami. Można też porozwieszać w klasie białe tkaniny