Sensomotoryczna terapia widzenia - jako wieloaspektowa forma wspomagania dzieci w nauce i mowie

Film
KATEGORIA: Nauczyciel przedszkola, Terapeuta, Logopedia
TAGI: integracja sensoryczna, logopeda, terapia pedagogiczna, zaburzenia mowy
SERIA: Logopeda
Zajrzyj do środka
Sensomotoryczna terapia widzenia - jako wieloaspektowa forma wspomagania dzieci w nauce i mowie
ABY POBRAĆ, WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ:
* Dane wymagane

** Na podany adres e-mail zostanie wysłany odnośnik do pełnej wersji darmowego e-booka.

Zobacz 47 minutowy zapis wykładu Agnieszki Rosy podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej (8.04.2017)

Agnieszka Rosa
Pedagog, ortoptysta, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, doktorantka. Założycielka Orticus Centrum Terapii Widzenia i Rozwoju, w którym zajmuje się leczeniem zeza, niedowidzenia, terapią widzenia dzieci z trudnościami w uczeniu się. Na bazie własnych doświadczeń zawodowych i naukowych stworzyła wiele programów wspomagających dzieci z różnymi trudnościami edukacyjnymi, min. program Sensomotorycznej terapii widzenia, Zintegrowanego treningu pisania SIhand®, Szkoły Terapii Ręki©. Inicjatorka programu profilaktycznego „Dobry wzrok to dobry start”, dzięki któremu zostały zebrane informacje o skali zaburzeń wzrokowych u dzieci i ich korelacji z trudnościami szkolnymi oraz badań mających na celu ustalenie prawidłowego wzorca grafomotorycznego u dzieci od 1.5-6 r.ż. Autorka pomocy diagnostyczno- terapeutycznych zarówno do terapii ręki jak i wzroku. Swoim doświadczeniem oraz pasją stara się dzielić ze słuchaczami pracując jako nauczyciel akademicki oraz prowadząc liczne wykłady, warsztaty, szkolenia. Naukowo-badawcze obszary zainteresowań: korelacja zaburzeń wzrokowych i procesu czytania, pisania oraz korekcja nieprawidłowego chwytu pisarskiego u dzieci.

Więcej na temat kongresu na stronie: www.konferencja-logopedyczna.pl.