Projekt - Na dobry początek roku szkolnego
ABY POBRAĆ, WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ:
* Dane wymagane

** Na podany adres e-mail zostanie wysłany odnośnik do pełnej wersji darmowego e-booka.

Rodzaj zajęć: Zajęcia z edukacji społecznej umożliwiające uczniom poznanie się, nawiązanie więzi i doskonalenie różnych umiejętności psychospołecznych, a także przygotowujące uczniów do pracy z wykorzystaniem metody projektu edukacyjnego

Przedział wiekowy: klasy 1–3 lub starsze

Liczba uczestników: 15–25 osób

Czas trwania zajęć: 6 x 45 minut (czas realizacji poszczególnych zajęć jest uzależniony od wieku uczniów, ich wcześniejszych doświadczeń zwiàzanych z pracą metodą projektu edukacyjnego oraz tematu, który został wybrany do opracowania)