Odpowiedzialnośc za sprawy kadrowe w oświacie
ABY POBRAĆ, WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ:
* Dane wymagane

** Na podany adres e-mail zostanie wysłany odnośnik do pełnej wersji darmowego e-booka.

 

Czynności z zakresu prawa pracy wykonują zazwyczaj nie sami pracodawcy (w naszym przypadku dyrektorzy szkół/placówek), tylko zatrudnione przez nich wykwalifikowane w tym zakresie osoby. Artykuł 31 § 1 kodeksu pracy stanowi, że czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje za pracodawcę (dyrektora szkoły lub przedszkola), będącego jednostką organizacyjną, osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba (kadrowiec).

Jak widać, jest to stanowisko pracy dość szczególne, obarczone odpowiedzialnością, stąd i jego pozycja w szeregu stanowisk też jest wyjątkowa. Na uwagę zasługuje wyjaśnienie pojęcia „czynności w sprawach z zakresu prawa pracy”.