Obraz matki w poezji
ABY POBRAĆ, WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ:
* Dane wymagane

** Na podany adres e-mail zostanie wysłany odnośnik do pełnej wersji darmowego e-booka.

Cele:

Edukacyjne:

 • rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji utworów poetyckich
 • analizowanie roli matki w życiu człowieka
 • rozwijanie umiejętności redagowania prostych utworów poetyckich
 • kształtowanie motywacji czytelniczych uczniów

Uczeń:

 • analizuje i interpretuje wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
 • rozpoznaje podmiot liryczny i odbiorcę wiersza
 • rozpoznaje i nazywa środki poetyckie oraz określa ich funkcje w wierszu
 • nazywa cechy charakteryzujące matkę jako bohaterkę wiersza
 • wyróżnia obrazy poetyckie w wierszu
 • wykonuje ilustrację do wiersza
 • określa rolę matki w życi
 • u człowieka
 • rozwiązuje krzyżówkę pisze wiersz
 • redaguje list
 • wyszukuje potrzebne informacje w słownikach oraz wykorzystuje je w praktyce
 • czyta tekst ze zrozumieniem i wyszukuje w nim potrzebne informacje
 • pracuje metodami aktywnymi
 • współpracuje w grupie

Formy pracy:

 • indywidualna
 • w parach
 • w grupacy

Metody i techniki:

 • praca z tekstem
 • przekład intersemiotyczny
 • burza mózgów
 • mapa myśli
 • rozmowa kierowana
 • gwiazda pytań
 • redagowanie wypowiedzi pisemnych

Środki dydaktyczne

 • karty pracy dla każdego ucznia
 • słowniki: języka polskiego, wyrazów bliskoznacznych,
 • frazeologiczny
 • kredki, flamastry, kartki formatu A5 lub A4

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne