Niska frekwencja uczniów - badanie przyczyn
ABY POBRAĆ, WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ:
* Dane wymagane

** Na podany adres e-mail zostanie wysłany odnośnik do pełnej wersji darmowego e-booka.

Frekwencja jest nierozerwalnie związana z funkcją wychowawczą szkoły, której zadaniem jest diagnozowanie stanu obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych i zastosowanie środków zaradczych w zależności od stwierdzonej sytuacji. Regularne uczestniczenie w zajęciach szkolnych, punktualność, obowiązkowość, samodyscyplina to cechy, które będą procentować w przyszłości.

W ostatnich latach obserwuje się duży odsetek nieobecności uczniów w szkole. Uczniowie nie zdają sobie sprawy, iż nieobecność na lekcjach jest przyczyną znacznie pogarszającą funkcjonowanie w roli ucznia, powoduje narastające niepowodzenia w szkole i rzutuje na wynik egzaminów zewnętrznych, a przez to wpływa na jakość pracy szkoły.