Nauczyciel przedszkola strażnikiem rozwoju mowy dziecka

E-book
LICZBA STRON: 56      FORMAT: pdf
KATEGORIA: Nauczyciel przedszkola
TAGI: mowa, nauczyciel, opowiadanie, uczeń, wypowiedź, wysławianie się
SERIA: Twórczy Nauczyciel
Zajrzyj do środka
Nauczyciel przedszkola strażnikiem rozwoju mowy dziecka
ABY POBRAĆ, WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ:
* Dane wymagane

** Na podany adres e-mail zostanie wysłany odnośnik do pełnej wersji darmowego e-booka.

Rozwój mowy nie zawsze przebiega pomyślnie. Gdy proces ten zostanie zachwiany, mamy do czynienia z opóźnieniem rozwoju mowy, co w konsekwencji prowadzi do zaburzeń, a następnie wad wymowy.

Rola nauczyciela, ale i rodzica jest bardzo ważna w procesie doskonalenia aparatu mowy. W rozmowie ujawniają się dziecięce zainteresowania, o których dziecko chętnie opowiada. Rozmowa ma na celu rozwijanie czynnego języka dziecka oraz umiejętności formułowania zrozumiałych dla słuchaczy treści. Przechodzenie od krótkich zdań do dłuższych, kilkuzdaniowych wypowiedzi na dany temat nazywamy mową powiązaną, inaczej monologową. Nie jest to łatwe dla przedszkolaków.


Najczęściej trudności wynikają z:

  • braku umiejętności łączenia zdań w logiczną całość (przyczyna – następstwo– skutek);
  • emocjonalnego charakteru wypowiedzi (gesty zamiast słów, wyrażenia wykrzyknikowe, brak orzeczenia i innych części zdania)


O sposobach radzenia sobie z opóźnieniami w rozwoju mowy znajdziesz w naszej publikacji!