Metody badania potrzeb szkoleniowych pracowników oraz sposoby organizowania tego procesu
ABY POBRAĆ, WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ:
* Dane wymagane

** Na podany adres e-mail zostanie wysłany odnośnik do pełnej wersji darmowego e-booka.

Artykuł dostarcza wiedzy o stosowaniu analizy potrzeb szkoleniowych w placówkach jako niezbędnej podstawy do planowania doskonalenia zawodowego w szkole, dotyczącego zarówno nauczycieli jak i pozostałego personelu. Autor prezentuje metody przeprowadzenia badania potrzeb szkoleniowych oraz sposoby organizowania tego procesu.

Szkolenie to instrument za pomocą którego można dokonać zmiany w zasobach wiedzy, w umiejętnościach i postawach pracowników, by w efekcie wpłynąć na jakość nauczania w szkole. Na końcową jakość nauczania wpływają nie tylko kompetencje nauczycieli, ale równie innych pracowników, ich kwalifikacje, możliwość współdziałania w realizowaniu wszystkich celów placówki.

Precyzyjne określenie, jaki kierunek rozwoju zawodowego pracowników jest potrzebny, pozwala trafnie zaprojektować zarówno szkolenie, jak i inne działania pozwalające uporać się z istniejącymi lub pojawiającymi się właśnie problemami.
Punktem wyjścia do jego opracowania powinna być wcześniej przeprowadzona analiza potrzeb szkoleniowychwszystkich pracowników. W racjonalnym rozwoju placówki potrzebna jest określona myśl przewodnia programu rozwoju, wewnętrzna spójność planu działania jako rezultat odpowiedzi na pytanie: Czemu mają służyć zaplanowane działania szkoleniowe?


Jeśli nie umiesz odpowiedzieć na te pytanie lub myślisz o szkoleniu pracowników, dowiedz się więcej od nas!