Materiały na spotkania z rodzicami
ABY POBRAĆ, WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ:
* Dane wymagane

** Na podany adres e-mail zostanie wysłany odnośnik do pełnej wersji darmowego e-booka.

Pakiet pedagoga


Spis materiałów

  • Pierwsze spotkania z rodzicami - ankieta dla rodziców, Sabina Müller
  • Wywiad środowiskowy z rodzicem, Dorota Burdynowicz
  • Arkusz badający potrzeby socjalne rodziny,Mirosława Suchocka
  • Wywiad z rodzicem, którego dziecko przejawia zachowania wskazujące na ADHD, Aleksandra Kubala-Kulpińska
  • Propozycje tematów spotkań w ramach pedagogizacji dla rodziców uczniów z ADHD, Aleksandra Kubala-Kulpińska
  • Jak zaplanować dzień ucznia, Izabella Lutze
  • Co sprawia, Ŝe jesteśmy lepszymi rodzicami, Dorota Burdynowic