Materiały do pracy z uczniem niepełnosprawnym - Dysfunkcje wzroku
ABY POBRAĆ, WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ:
* Dane wymagane

** Na podany adres e-mail zostanie wysłany odnośnik do pełnej wersji darmowego e-booka.

Zmysł wzroku odgrywa istotną rolę w poznawaniu siebie i otoczenia. 80% informacji odbieranych jest za pomocą analizatora wzrokowego. W przypadku osób z dysfunkcjami wzroku poznawanie rzeczywistości odbywa się na drodze dotykowo-słuchowej.

Dominującą metodą nauki w przypadku zaburzeń ostrości wzroku jest metoda dotykowo-słuchowa wsparta poznawaniem wzrokowym w dostępnym zakresie.
Osoby z uszkodzeniem wzroku o charakterze obwodowym mają zawężone pole widzenia, przy czym ostrość widzenia z reguły jest prawidłowa lub lekko obniżona. Osoba z tym typem uszkodzenia wzroku ma problem z poruszaniem się, potyka się o przedmioty, ale potrafi czytać drobny druk. Trudności w widzeniu o charakterze obwodowym przejawiają się widzeniem lunetowym, osoby z tego typu trudnościami mają problem ze spostrzeganiem dużych przedmiotów i przestrzeni wraz z tym, co się w niej znajduje, utrudnione jest spostrzeganie relacji między przedmiotami.
Osoby z obwodowym uszkodzeniem zdolności widzenia mogą uczyć się metodą wzrokową, przy czym koniecznym uzupełnieniem usprawniania ich funkcjonowania są zajęcia stymulujące orientację w zakresie przestrzeni bliskiej i dalszej na różnych poziomach.

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi kartami pracy.
Materiały pokazowe pochodzą z publikacji: "Teczka Pracy z Dziećmi i Młodzieżą z Orzeczeniem o Potrzebie Kształcenia Specjalnego". Więcej informacji na ten temat na stronie: 
http://www.e-forum.pl/p/teczka-pracy-z-dziecmi-i-mlodzieza-z-orzeczeniem-o-potrzebie-ksztalcenia-specjalnego