Jak rozwijać u uczniów umiejętność współpracy w zespole
ABY POBRAĆ, WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ:
* Dane wymagane

** Na podany adres e-mail zostanie wysłany odnośnik do pełnej wersji darmowego e-booka.

Klasa to autonomiczny twór, który nie sprowadza się jedynie do sumy jej uczniów, ale jest ponadjednostkowy i ma własną dynamikę rozwojową. Dynamika ta jest niezależna od indywidualnego rozwoju uczniów, choć wpływa na ich rozwój (m.in. poprzez opisane w tekście wykorzystanie potencjału grupy w procesach uczenia się jednostek).

W artykule zostają omówione:

  • typy ról grupowych przyjmowanych przez uczniów;
  • role konstruktywne i destrukcyjne z punktu widzenia aktywności zadaniowej (cele edukacyjne) i interpersonalnego funkcjonowania grupy (atmosfera emocjonalna, relacje);
  • zasady sprzyjające budowaniu współpracy w zespole klasowym i nieeskalowaniu rywalizacji uczniów;
  • sposoby radzenia sobie z oporem klasy i uczniami „trudnymi we współpracy”.

Pomóż sobie, lepiej zrozumieć klasę i uczniów!