Jak powstaje złożoność organizmów
ABY POBRAĆ, WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ:
* Dane wymagane

** Na podany adres e-mail zostanie wysłany odnośnik do pełnej wersji darmowego e-booka.

Wysoce funkcjonalna złożoność organizmów domaga się wyjaśnienia. Działanie doboru naturalnego tłumaczy, na gruncie genetyki populacyjnej, w jaki sposób jeden allel wypiera drugi, dzięki czemu kumulują się stopniowe zmiany przystosowawcze. Trud niej jednak wy ja śnić, w jaki sposób powstają złożone nowości ewolucyjne.

Nowe fakty z dziedziny paleontologii, biologii porównawczej, genetyki i ewolucyjnej biologii rozwoju wykazują, że możli wości działania doboru są niepomiernie poszerzone przez kooptację struktur do nowych funkcji i ich powielanie.