Hobbit, czyli tam i z powrotem J.R.R. Tolkiena - cykl lekcji
ABY POBRAĆ, WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ:
* Dane wymagane

** Na podany adres e-mail zostanie wysłany odnośnik do pełnej wersji darmowego e-booka.

Cel ogólny: Doskonalenie umiejętności samodzielnego docierania do informacji i krytycznego oceniania zawartości komunikatów.

Cele szczegółowe:


Uczeń:

 • wyszukuje w internecie i w innych źródłach potrzebne informacje oraz porządkuje je;
 • zapoznaje się z działaniem programów umożliwiających stworzenie prezentacji multimedialnych (np. PowerPoint);
 • tworzy spójną i logiczną wypowiedź pisemną na zadany temat – opinię i charakterystykę postaci rzeczywistej.


Kształcone umiejętności:

 • komunikacja na poziomie grupy i klasy
 • wyszukiwanie potrzebnych informacji
 • wyrażanie swojej opinii

Metody, techniki i formy pracy:

 • klasyczna problemowa (klasyfikacja wedΠug Szloska) 
 • praca indywidualna i w grupach
 • pokaz z objaśnieniem

Środki dydaktyczne:

 • karty pracy dla każdego ucznia (zadania 1–3)
 • instrukcja dla grup (załącznik 1)
 • Czas trwania zajęć: 90 minut