Gotowy pakiet scenariuszy na zajęcia dla nauczycieli - zabawy ruchowe dla pięciolatków
ABY POBRAĆ, WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ:
* Dane wymagane

** Na podany adres e-mail zostanie wysłany odnośnik do pełnej wersji darmowego e-booka.

Zabawy ruchowe są formą działalności charakterystyczną dla wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego, najbardziej odpowiadającą potrzebom dziecka, wynikającą z właściwości jego rozwoju. Ich różnorodność, wszechstronność oddziaływania oraz łatwość organizowania wysuwa je na pierwsze miejsce w pracy z dziećmi.

W czasie zabaw i gier ruchowych dzieci chodzą, biegają, skaczą, pełzają, wspinają się, rzucają i łapią piłkę, walczą i współzawodniczą ze sobą. Można powiedzieć, że w zabawach i grach ruchowych dzieci ćwiczą prawie wszystkie możliwe ruchy.

Treść zabaw i gier ruchowych może być różnorodna, zaproponowana przez dorosłego lub wymyślona przez dzieci, uczestników zabawy. Do każdej z zabaw dołączony jest jej opis, ale także zamierzony efekt. Zapraszamy do wspólnej zabawy ruchowej!


Opis zabawy

  • Zaproś wszystkie dzieci do siebie i pokaż, jakie przygotowałaś pomoce, wytłumacz, co dane rysunki będą oznaczać w czasie zabawy.
  • Podnieś do góry kartkę z rysunkiem słońca: dzieci w dowolny sposób poruszają się spacerują, biegają, wyciągają się mocno w gorę, wznosząc ramiona i wspinając się na palce.
  • Gdy usłyszą dźwięk tamburyna, zatrzymują się: unoszą w gorę ramiona i kołyszą nimi, naśladując szum wiatru: „sz-sz-sz-sz-sz”.
  • Gdy podniesiesz kartkę z rysunkiem parasola, dzieci robią przysiad podparty i nisko pochylają głowę, chowając się przed deszczem, naśladują padający deszcz: „kap, kap, kap”.
  • Zabawę powtórzcie kilka razy.


Efekty

  • Dzieci reagują na sygnały umowne – obrazki.
  • Poruszają się bez potrącania innych.