Dziecko wobec mediów
ABY POBRAĆ, WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ:
* Dane wymagane

** Na podany adres e-mail zostanie wysłany odnośnik do pełnej wersji darmowego e-booka.

Dziecko, szczególnie w okresie decydującego rozwoju, a więc do dziesiątego roku życia, jest niezwykle podatne na bodźce, które są mu dostarczane. Wiek wczesnoszkolny to czas kształtowania się charakteru i osobowości.

W sposób niezmiernie intensywny dziecko poznaje środowisko społeczne i wzajemne relacje zachodzące w procesie komunikacji międzyludzkiej. Źródłem takich doświadczeń staje się coraz częściej telewizja oraz internet. Telewizja, jako pierwsze medium, do słowa oddziałującego na umysł dodała obraz, który odwołuje się przede wszyst kim do emocji i wrażeń. Odbiorca telewizyjny, zwłasz cza „mały odbiorca”, jest takimwidzem, którego skupiony wzrok podąża za rucho mym obrazem, pozostawiając w tle słowo - podstawowy nośnik treści.