Dysfunkcje słuchu
ABY POBRAĆ, WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ:
* Dane wymagane

** Na podany adres e-mail zostanie wysłany odnośnik do pełnej wersji darmowego e-booka.

Materiały do pracy z osobami z uszkodzeniem słuchu w stopniu lekkim i umiarkowanym

Bezpłatne materiały pochodzą z publikacji:
„Teczka pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego”.

W pełnej wersji opracowania:

1.    Ogólna sprawność ruchowa i manualna

 • Ćwiczenia rozmachowe, motoryki małej i precyzyjnych ruchów ręki oparte na metodzie ruchu rozwijającego i kinezjologii edukacyjnej
 • Tematyczne zabawy plastyczno-ruchowe oraz gry zręcznościowe rozwijające sprawność manualną
 • Dyktanda ruchowe usprawniające spostrzegawczość kierunkowość oraz rozróżnianie stosunków przestrzennych względem ciała i na kartce

2.    Percepcja słuchowa i słuch fonemowy

 • Ćwiczenia wrażliwości słuchowej - kojarzenie obrazu z dźwiękiem, kończenie słów, klasyfikowanie dźwięków wg określonych cech
 • Sztafety sylabowe, układanki wyrazowe doskonalące analizę i syntezę słuchową
 • Ćwiczenia i zagadki dźwiękowe na materiale niewerbalnym oraz z wykorzystaniem bodźców werbalnych: rozpoznawanie i odtwarzanie dźwięków oraz ich sekwencji, analiza i synteza wyrazowa, sylabowa i głoskowa, wyróżnianie głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie

3.    Uwaga

 • Zestaw zabaw manipulacyjnych oraz muzyczno-ruchowych o różnym poziomie trudności
 • Loteryjki i układanki tematyczne, m.in. "Idziemy na zakupy", "Morze, góry, las", "Jaki to zawód?"
 • Bajki relaksacyjne, opowiadania wizualizacyjne oraz ćwiczenia relaksacyjno - koncentracyjne wraz z podkładami muzycznymi na pendrivie

4.    Pamięć

 • Ćwiczenia oparte na metodzie haseł, miejsca, Łańcuchowej Metodzie Skojarzeń usprawniające pamięć krótkotrwałą
 • Gry planszowe, układanki, puzzle, m.in. "Polska - Europa - świat", "Zgadnij kogo/czego brakuje?"
 • Zabawy pamięciowe, zagadki obrazkowe, rozsypanki literowe rozwijające pamięć i koncentrację