Dokumentowanie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Nr1
ABY POBRAĆ, WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ:
* Dane wymagane

** Na podany adres e-mail zostanie wysłany odnośnik do pełnej wersji darmowego e-booka.

Zmiany, które zostały wprowadzone w rozporządzeniach wydanych w 2010 roku w sprawie sposobu kształcenia i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stały się w głównej mierze obowiązkiem przedszkoli, szkół i placówek a nie jak to było wcześniej instytucji zewnętrznych.

Dzięki temu każdy uczeń, bez względu na rodzaj kończonej szkoły otrzyma podobną dawkę wiedzy odpowiadającą jego potrzebom edukacyjnym i rozwojowym. Wraz z tymi zmianami wiąże się inny sposób planowania i dokumentowania pomocy, którą udzielamy dziecku.

Dokumentacja, budzi jeszcze wiele pytań i wątpliwości. Istnieje, więc potrzeba przybliżenia środowisku edukacyjnemu, w jaki sposób tę dokumentację opracowywać.

Wychodząc naprzeciw, oddajemy w Państwa ręce nową publikację, w której zamieszczać będziemy konkretne przykłady kart indywidualnych potrzeb ucznia (KIPU), planów działań wspierających (PDW) oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET).

 


A w numerze:

 

 • Wstęp
 • Wzory dokumentów
  • Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny
  • Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia
  • Plan Działań Wspierających
 • Upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym (IPET – propozycja)
 • Dziecko zdolne (KIPU, PDW – propozycja)
 • Nadpobudliwość ruchowa (KIPU, PDW – propozycja)
 • Agresja (KIPU, PDW – propozycja)