Cykl lekcji wokół lektury Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa Clivea Staplesa Lewisa
ABY POBRAĆ, WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ:
* Dane wymagane

** Na podany adres e-mail zostanie wysłany odnośnik do pełnej wersji darmowego e-booka.

Cele:


Edukacyjne:

 • rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich
 • rozbudzanie motywacji czytelniczych uczniów
 • zapoznanie z treścią lektury

Uczeń:

 • analizuje i interpretuje treść powieści
 • przedstawia w formie rysunku swoje wrażenia i odczucia
 • rozróżnia postaci fantastyczne i realistyczne
 • rozumie terminy realizm i fantastyka
 • rozpoznaje elementy świata przedstawionego w powieści:
 • czas, miejsce i wątki akcji
 • porządkuje chronologicznie zdarzenia
 • zaznacza trasę wędrówki bohaterów
 • rozwiązuje diagram
 • wyszukuje potrzebne informacje w słownikach i wykorzystuje je w praktyce
 • czyta tekst ze zrozumieniem i wyszukuje w nim potrzebne informacje
 • współpracuje w grupie

Formy pracy:

 • indywidualna
 • w grupach

Metody i techniki: mapa myśli burza mózgów przekład intersemiotyczny rozwiązywanie diagramu praca z tekstem rozmowa kierowana

Środki dydaktyczne:

 • książka Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa C.S. Lewisa
 • karty pracy dla każdej grupy lub każdego ucznia
 • słowniki wyrazów bliskoznacznych, terminów literackich, języka polskiego
 • karty do określania miejsca akcji (załącznik 1)
 • kredki, flamastry, czyste kartki (format A4 lub A3), klej, nożyczki

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne
Uwagi: Tabelę z zadania M2 należy przed zajęciami skopiować dla każdego zespołu i wyciąć z niej wszystkie elementy. Poszczególne karteczki możemy np. włożyć do dwóch kopert i rozdać uczniom. Karteczki można również wykorzystać do układania planu wydarzeń.